Er du under cyberangreb eller har akut behov for assistance på grund af mistanke om cyberangreb så kontakt os her:

+45 7777 0911 soc@trifork.security

Hvilke sektorer er omfattet af NIS2?

Kritisk infrastruktur er en kompleks størrelse og omfatter et bredt udvalg af forskellige sektorer. NIS2-direktivet fokuserer på 18 forskellige sektorer, der alle har en samfundskritisk funktion og som skal beskyttes mod nedbrud og cybertrusler.

De 18 sektorer er opdelt i to grupper: 11 særligt væsentlige sektorer og syv kritiske sektorer. Der stilles forskellige krav til de to grupperinger. 

Væsentlige sektorer

Energi

Transport

Bank

Finansielle markedsinfrastrukturer

Sundhed

Drikkevand

Spildevand

Digital infrastruktur

Forvaltning af IKT-tjenester (B2B)

Offentlig forvaltning

Rummet

Vigtige sektorer

Post- og kurertjenester

Affaldshåndtering

Fremstilling, produktion og distribution af kemikalier

Fremstilling, bearbejdning og distribution af fødevarer

Fremstilling (enheder inden for blandt andet elektrisk udstyr, maskiner og udstyr, transportmidler og medicinsk udstyr)

Digitale udbydere

Forskningsinsitutioner