Er du under cyberangreb eller har akut behov for assistance på grund af mistanke om cyberangreb så kontakt os her:

+45 7777 0911 soc@trifork.security

Lad os overvåge jeres it-systemer og netværk

I vores SOC sidder eksperter klar alle døgnets timer. De forstår din infrastruktur og dine applikationer, og kan derfor beskytte din virksomhed og stoppe angreb inden skaden bliver omfattende.

Trifork Securitys SOC er bemandet døgnet rundt - året rundt.

kommandocentral for cybersikkerhed

Hvad er en SOC?

SOC er en forkortelse for Security Operations Center, og kan måske bedst beskrives som en kommandocentral, bemandet af cybersikkerhedsspecialister. 

I SOC'en overvåges blandt andet en virksomheds netværk, infrastruktur, internettrafik, endpoints og applikationer, så uregelmæssigheder i driften kan identificeres, analyseres og evalueres.

Frem for alt, er det SOC'en der identificerer og sørger for hurtig reaktion ved faktiske sikkerhedshændelser, så omfanget af et potentielt angreb begrænses og skaden minimeres.

image
image

åben 24/7

Trifork Securitys SOC

Vores SOC opererer 24/7/365 og er bemandet af 35 dedikerede konsulenter, der alle er placeret i Danmark. SOC'en er baseret på best practice-processer og state-of-the-art værktøjer, som alle sikrer tidlig detektion, visitation og hurtig reaktion på sikkerhedshændelser.

SOC'ens effektive, konsekvente og hurtige håndtering af hændelser opnås dels gennem træning og erfaring og dels gennem en tæt integration med SOAR (Security Orchestration Automation and Response).

image
image

NextGen SOar

Trifork Securitys SOAR-platform

Vores SOC er stærkt integreret med den markedsledende SOAR-platform fra D3 Security. SOAR-platformens processer er baseret på playbooks der, udover almindelig god sikkerhedspraksis, også omfatter vores managed use cases. 

Brugen af playbooks sikrer hurtig, effektiv og konsistent håndtering af hændelser og minimerer reaktionstiden. Playbooks er dynamiske og udvikles og tilpasses løbende. De igangsættes automatisk når SIEM, EDR, log-management, etc. alarmerer SOAR-løsningen.

Vi arbejder ud fra et princip om fuld transparens og giver derfor vores kunder adgang til SOAR-platformen. Dermed har kunden fuld indsigt og kan følge historikken for samtlige incidents. Med adgang til SOAR-platformen kan kunden også benytte egne playbooks, der bruger de fordele som SOAR-værktøjet tilbyder til håndtering af incidents.

image
image
#1

Trifork Securitys SOC er placeret i Danmark og al data opbevares i vores egne danske datacentre.

#2

SOC'en bemandes af dansktalende konsulenter, der er klar døgnet rundt, året rundt.

#3

Vores konsulenter opretholder både civile og militære sikkerhedsgodkendelser.

#4

Vi har 35 dedikerede konsulenter og adgang til 150 it-specialister med stor erfaring i sikker og stabil it-drift.

#5

Placering og bemanding sikrer, at vi imødekommer de strengeste krav til fortrolighed og datasikkerhed.

#6

Vores SOC bygger på industriens best practice processer og state-of-the-art værktøjer.

Kontakt

Lad os tale SOC