Er du under cyberangreb eller har akut behov for assistance på grund af mistanke om cyberangreb så kontakt os her:

+45 7777 0911 soc@trifork.security

Lad os teste jeres sikkerhed

Security assessments, på dansk sikkerhedsvurderinger, er en fællesbetegnelse for forskellige typer af evalueringer, tests og scanninger, der alle giver et overblik over sikkerheden i udvalgte netværk, systemer og applikationer.

Trifork Security tilbyder en række security assessments og offensive operations. De giver et detaljeret indblik i forskellige aspekter af jeres sikkerhedseksponering, og vil gøre jer i stand til at implementere passende foranstaltninger for at komme cyberkriminelle i forkøbet. Læs mere her.

etisk hacking

Penetrationstest

En penetrationstest kan bedst beskrives som en autoriseret simulering af en cyberangreb, der udføres for at evaluere et givent system og identificere sårbarheder og andre svagheder, som kan udnyttes af angribere. 

I samarbejde med vores team af sikkerhedseksperter scopes og defineres testen så den prioriterer de systemer der er vigtigst for jer. Vi benytter både af automatiserede værktøjer og manuelle teknikker til at udføre testen. 

Testresultaterne dokumenteres efterfølgende og samles i en rapport, der også afdækker hvordan I bedst kan afhjælpe risici og forebygge potentielle brud på sikkerheden, datatyveri og andre skadelige aktiviteter.

image
image

kortlæg jeres angrebsflade

Sårbarhedsscanning

En sårbarhedsscanning er en hurtig og effektiv måde hvorpå vi kan kortlægge din virksomheds angrebsflade og dermed vurdere det aktuelle sikkerhedsniveau.

I korte træk gøres det ved at scanne efter kendte sårbarheder og, via sikre metoder, undersøge systemer og applikationer for potentielle trusler og sikkerhedsricisi på netværket.

Efterfølgende udarbejder vi en rapport, der dokumenterer vores fund. Vi beskriver eventuelle eksisterende sårbarheder og konsekvensen ved udnyttelse og kommer med anbefalinger til hvordan sårbarhederne kan lukkes eller patches.

image
image

forstå både styrker og svagheder

Purple teaming

Ved purple teaming samarbejder red team (angreb) og blue team (forsvar), for at forbedre en virksomheds overordnede forsvar mod cybertrusler ved at simulere en cybersikkerhedstrussel mod miljøet.

Red team forsøger at identificere og udnytte sårbarheder i systemet, mens blue-team forsøger at forsvare og beskytte systemet mod angrebene.

Formålet er at forbedre organisationens samlede cybersikkerhed ved at identificere og løse sårbarheder i realtid, så der skabes en forståelse for systemets styrker og svagheder med det formål at få det bedste fra begge verdener.

image
image
image

Trifork Security er en yderst kompetent, kvalificeret og pålidelig partner indenfor sikkerhedsvurderinger.

Jeg kan varmt anbefale Trifork Security til alle, der søger en professionel og dedikeret partner til deres sikkerhedsbehov.

Nikolaj Have

Technical Director

Usikre identiteter

AD health check

Et AD health check er en proces, hvor man undersøger og vurderer tilstanden af et Active Directory-miljø - et centralt element i Microsofts Windows-baserede netværksinfrastruktur.

Formålet er at identificere potentielle problemer, fejl og sikkerhedsrisici i et AD-miljø og på baggrund af resultaterne anbefale løsninger, der forbedrer den generelle sundhedstilstand og driftsstabilitet.

Erfaring viser at størstedelen af sikkerhedsbrud har forbindelse til Active Directory og netop derfor er det essentielt at problemer og svagheder identificeres og udbedres. Vi rådgiver om blandt andet konfiguration og struktur og hvordan sikkerhedsforanstaltninger og politikker implementeres så man er rustet mod angreb.

image
image

Simuleret angreb

Assume breach test

Ved en assume breach test antager man, at et sikkerhedsbrud allerede har fundet sted. Formålet er at teste virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger såsom reaktionsevne, beredskabsplaner og tekniske forsvarsmekanismer.

Der simuleres et angreb på organisationens netværk, systemer og/eller applikationer, hvor et team forsøger at bevæge sig rundt i netværket og forhindre eller omgå sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til følsomme data eller systemer. 

Med assume breach tests hjælper vi vores kunder med at identificere svagheder i deres cyberforsvar og forbedre deres evne til at detektere, reagere og inddæmme potentielle brud. Vores test er baseret på anerkendte frameworks, der sikrer en realistisk test i et kontrolleret miljø.

image
image
image

Trifork Securitys tilgang til opgaven gav os en uvurderlig indsigt, der gjorde det muligt for os at styrke vores sikkerhed og beskytte følsomme oplysninger yderligere.

Vi var imponerede over detaljegraden i rapporten og kan varmt anbefale Trifork Securitys sikkerhedsteam. 

 

Piet Seiden

Driftschef

overvåg jeres leverandørers sikkerhedsscore

SecurityScorecard

SecurityScorecard er et velkendt værktøj, der vurderer og bedømmer en organisations cybersikkerhedsniveau og risiko. Resultaterne er baseret på scanninger af offentlig tilgængelige data og anvendes af virksomheder, organisationer og forsikringsselskaber til at evaluere cybersikkerhedsrisikoen forbundet med en given organisation.

Vi tilbyder SecurityScorecard som en service. Vi holder øje med jeres score og sørger for at holde jer orienteret, hvis der sker ændringer i jeres rating og score. Vi kan også overvåge tredjepartsleverandører, hvilket med implementeringen af NIS2, bliver påkrævet for virksomheder, der leverer kritisk infrastruktur.

Der evalueres på en lang række sikkerhedsparametre, såsom netværks- og applikationssikkerhed, patch management, databeskyttelse og meget mere.

image
image

Kontakt

Lad os komme i gang